Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Om Konstnärsnämnden

Uppdrag

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att stödja konstnärer med stipendier och bidrag samt främja deras internationella kontakter och verksamhet. Det andra är att sammanställa information om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Nämndens rapporter och utredningar är ett underlag för regeringens förslag och initiativ inom konstnärspolitiken. I uppdraget ingår också att verka för att statens olika myndigheter inom sina verksamheter tar den hänsyn till konstnärers särskilda villkor som de ofta är ålagda att göra. Utformningen och tolkningen av reglerna inom trygghetssystemen är ett viktigt område i denna del av bevakningsuppdraget.

I sitt stödjande uppdrag fördelar nämnden statens stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom områdena bild, form, musik, dans, teater och film. Nämnden informerar också om hur konstnärer kan hitta rätt information om skatter, försäkringar, bidrag och företagande. Sammanlagt behandlar nämnden cirka 7 000 ansökningar per år. Vidare utser Konstnärsnämnden innehavare av statlig inkomstgaranti för konstnärer.

Uppdaterad: 2015-01-19 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se