Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag inom koreografi/dansområdet

Vem kan söka?

Samtliga stipendier och bidrag är avsedda för enskilda, främst frilansande konstnärer utan fast anställning. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisar vi till Statens kulturråd. För att få stöd ska du vara permanent bosatt i Sverige och/eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet här i landet. Observera att du inte kan få stöd genom oss om du är under konstnärlig utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola t o m masternivå.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utfirån de regler för urval som riksdagen fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet samt ekonomiska behov. Nämnden strävar också så långt det är möjligt efter mångfald när det gäller människor och spridning när det gäller konstnärliga former och verksamhetsort.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om stöd inom dansområdet fattas av olika bidragsinstanser inom Konstnärsnämnden, beroende på vilken typ av stipendier det gäller.

Alla stöd med internationell inriktning, som internationellt kulturutbyte, vistelsestipendier, resebidrag m.m, beslutas av Konstnärsnämndens direktör. Ansökningarna bereds först av Internationella dansprogrammets referensgrupp.

Om arbetsgruppen och referensgruppen
Arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer består av tolv ledamöter som utses av nämndens styrelse. Ledamöterna är själva professionellt verksamma inom teater, dans eller film, till exempel som regissörer, dansare, filmare eller producenter. Den mindre referensgruppen för Internationella dansprogrammet är uppbyggd enligt samma princip.


 

Uppdaterad: 2016-04-21 Tipsa om sidan

 

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se